Zuid-Koreanen op bezoek op Hoog-Broek

Een groep van twaalf Zuid-Koreanen heeft dinsdag 29 augustus een bezoek gebracht aan zorgboerderij Hoog-Broek.

De afvaardiging van de Zuid-Koreaanse regering stelde zich op de hoogte van het reilen en zeilen op de zorgboerderij. Ze waren benieuwd naar de kwaliteitsmaatstaven en hoe deze geborgd kunnen worden. Ook vroeg men zich af hoe Hoog-Broek haar gasten passende zorg biedt.

De groep ontving een rondleiding en kreeg koffie geserveerd door de gasten op de zorgboerderij. Het bezoek was onderdeel van een rondgang langs meerdere Nederlandse zorgboerderijen.