Onze drijfveren

Ton en Annemieke de Kock wonen sinds 1996 op Hoog-Broek. Ze hebben drie jongens: Bertran, David en Alex. Allebei vertellen ze over hun drijfveren van de in 2006 gestarte zorgboerderij.

Annemieke

“Wat mij drijft om op de zorgboerderij te werken, is dat gasten de boerderij zien als een stukje van zichzelf. Op de boerderij wil ik laten blijken dat iedereen van waarde is en dat elke deelnemer zijn eigen mogelijkheden kan gebruiken of ontwikkelen. Hierbij vind ik het belangrijk dat de lokale gemeenschap betrokken is bij de boerderij en haar gasten.”

“Enkele jaren heb ik werkvakanties in Roemenië gedaan en geleid. Hier werkte ik in een ‘Casa de copii’ (kindertehuis) voor onder anderen jongens tot een jaar of 18. Deze kinderen missen liefde, aandacht en respect in hun leven. Een klein beetje aandacht maakt zo’n kind of jongere heel gelukkig en blij. Te zien hoe deze kinderen, maar ook de mensen uit de omgeving (ouders, begeleiders en belangstellenden uit de buurt) opleven en zin, kracht en moed in hun leven krijgen, is een grote stimulans om er te zijn voor mensen.”

“Vanuit een financiële achtergrond richt ik mij voornamelijk op de organisatie, de boerderijwinkel met onder meer streekproducten en de mini-camping. Hierbij komt ook mijn interesse voor ambachtelijke, smaakvolle (streek)producten tot uitdrukking, alsmede het koken met bijzondere groenten en vruchten. Op dit moment volg ik de opleiding Maatschappelijke Zorg Volwassenwerk. Dit doe ik om onze gasten een kwalitatief hoogwaardige dagbesteding te kunnen bieden.”

Ton

“Voor mij ligt de motivatie enerzijds in de boerderij en het landschap daaromheen, anderzijds in het contact met de deelnemers. Lichamelijk bezig zijn met planten, dieren en aarde is vanaf mijn vroegste jeugd altijd al belangrijk geweest. Daarnaast was bouwen van hutten een grote hobby. Van mijn 13e tot mijn 25ste heb ik overnacht in een zelfgebouwd huisje achter op het erf van de boerderij waar ik opgegroeid ben. Deze bouwactiviteit heeft zich uitgebreid tot liefde voor architectuur. Aangezien de boerderij een typisch stijlproduct van het bouwen net na de Tweede Wereldoorlog is, kan ik hier mijn hart ophalen in herstel- en onderhoudswerkzaamheden.”

“Ook met bloeiende planten ben ik al vanaf mijn eerste herinneringen bezig. De fascinatie voor de groei, de kleurenrijkdom en het wortelen in de aarde zit diep. Dieren staan bij mij voor gezelligheid, scharrelen en spelen. Het bezig zijn op deze boerderij samen met deelnemers boeit me enorm. Het plezier en de vriendschap om dit samen te doen, is belangrijk voor mij. Door allerlei activiteiten in en om de boerderij te ontwikkelen, zal er voor meerdere deelnemers een zinvolle en motiverende dagbesteding zijn. Het doel is het rijker en meer gevarieerd maken van de boerderij voor mensen die dat nodig hebben. Het leuke is dat de deelnemers hier ook zelf aan meewerken. Veel zal ik af laten hangen van hun interesse. Zodat ze ook echt met plezier hier werken.”

4 kernwaarden

Vier waarden staan bij Hoog-Broek hoog in het vaandel: God en de bijbel, liefde voor de medemens, respect voor de aarde en esthetische schoonheid. Deze waarden worden op een natuurlijke manier verweven in onze activiteiten en begeleiding.

God

Hoog-Broek biedt opvang en dagbesteding in het diepste besef dat we hierin afhankelijk zijn van God. Daarom werken we tot eer van Hem en volgen we Christus en de Bijbel in de ontwikkeling van activiteiten, de begeleiding van zorgvragers en het beheer van de boerderij. Overigens is iedereen welkom op de zorgboerderij: zowel mensen met een christelijke als niet-christelijke achtergrond.

De medemens

Elke mens is van grote waarde, ongeacht maatschappelijke positie of status. Daarom staan op Hoog-Broek kansen en mogelijkheden centraal – beperkingen en onmogelijkheden bestaan op onze zorgboerderij niet. Iedere zorgvrager geeft invulling en betekenis aan zijn leven door een nuttige bijdrage te leveren. Het landschap, de planten, de dieren en de gasten vormen het brandpunt van onze mini-samenleving.

De aarde

Verantwoordelijk rentmeesterschap loopt als een rode draad door de opvang, begeleiding en dagbesteding. Dat betekent dat we respectvol omgaan met grond, mest, vruchtdragende gewassen, bomen en dieren. Deze werkwijze levert voedzame, gezonde en smakelijke producten op.

Creativiteit

Het creëren van schoonheid die past bij de eenvoud van een boerderij heeft bij Hoog-Broek een streepje voor. Gelukkig is elke mens uniek en beschikt elke mens over eigen creatieve gaven. Op de zorgboerderij krijgt iedereen de ruimte om deze optimaal aan te spreken.