Dagbesteding

Hoog-Broek biedt kwalitatief hoogwaardige dagbesteding en activiteiten. Onze gasten steken hierdoor lekkerder in hun vel. Hoe groot de fysieke of psychische beperkingen soms ook zijn.

Hoog-Broek is een zorgboerderij met een agrarisch karakter. Gasten helpen op Hoog-Broek als ‘hulpboer’ mee met het dagelijkse reilen en zeilen van de zorgboerderij. Ze verrichten kleinschalige agrarische activiteiten in een landelijke, rustige omgeving.

Hoe kleinschalig de werkzaamheden soms ook mogen lijken, gasten ervaren hun dagtaken als bijzonder waardevol. De combinatie van ruimte, rust, natuur en landschap en het werken in én aan een groene omgeving heeft een bewezen helende werking op (dementerende) ouderen en mensen met een psychische beperking. Activiteiten als gras maaien, hout zagen of dieren voeren geven snel een zichtbaar resultaat. Gasten krijgen hierdoor al gauw een gevoel van voldoening.

Gasten geven zorg en nemen verantwoordelijkheid

Door zorg te dragen voor de dieren en gewassen leren gasten om ook zélf zorg te geven, in plaats van enkel en alleen zorg te ontvangen. Bovendien wordt hun onderlinge betrokkenheid vergroot doordat activiteiten plaatsvinden binnen het samenhangende geheel van de zorgboerderij. Hierdoor voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.

Ouderen wonen langer thuis

Ouderen die dagbesteding volgen op Hoog-Broek kunnen doorgaans langer thuis blijven wonen.

Kerngedachte hierachter is dat ouderen op onze zorgboerderij met hoofd, hart en handen meer betekenis geven aan hun leven. Ze fleuren helemaal op door deel te nemen aan zinvolle activiteiten en creatieve bezigheden. Door de ontmoeting met anderen komen ze uit hun isolement en kleine wereldje. Ze voelen zich minder eenzaam, krijgen het gevoel ‘ertoe te doen’, wat leidt tot een groter zelfvertrouwen.

Bijkomend positief effect is dat het medicijngebruik meestal vermindert of soms zelfs geheel niet meer nodig is.

Rust, structuur en ruimte

Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een psychiatrische beperking ervaren op Hoog-Broek rust, structuur en ruimte. Dit stelt ze in staat om zich verder te ontwikkelen, sociale contacten aan te knopen en duidelijke grenzen aan hun gedrag te stellen. Het fysieke werk op de boerderij maakt het mogelijk om verantwoordelijkheden te benoemen, deze af te bakenen en om werkzaamheden en taken tot een bevredigend einde te brengen.

Activiteiten

Bij dagbesteding kunt u denken aan de volgende activiteiten:

 • Dierverzorging
 • Snoeien
 • Onkruid wieden
 • Zaaien, oogsten, plukken
 • Verwerken van vruchten
 • Bemesten en water geven
 • Klussen
 • Schilderen
 • Machineonderhoud
 • Erfonderhoud
 • Landschapsonderhoud
 • Voorraadbeheer streekwinkel
 • Helpen van klanten
 • Inpakken van cadeautjes
 • Assistentie bij activiteiten dakterras
 • Koken, bakken, serveren en andere cateringwerkzaamheden
 • Etc.

Jongeren

Op zaterdag is de boerderij geopend voor jeugd vanaf ongeveer 8 jaar. Het aanbod bestaat uit:

 • dieren verzorgen, knuffelen en het schoonhouden van de stallen
 • zaaien en oogsten van groenten
 • frezen
 • verkoop van streekproducten en overige winkelwerkzaamheden
 • paardrijden
 • sport en spel
 • grasmaaien
 • timmeren in de werkplaats
 • cakejes bakken

In de schoolvakanties zijn er extra mogelijkheden voor de jeugd.

Zorgindicatie

Om voor zorg op Hoog-Broek in aanmerking te komen vraagt de hulpvrager zelf een indicatie aan. Dit kan ook worden gedaan door zorginstellingen, eventueel op verzoek van professionele begeleiders en/of mantelzorgers.