Behandeling en begeleiding

Naast dagverblijf en dagbesteding biedt Zorgboerderij Hoog-Broek ook behandeling en begeleiding aan.

Behandeling

De medische, paramedische en gedragswetenschappelijke behandelingen worden aangeboden in samenwerking met intramurele zorginstellingen. De behandelingen zijn gericht op het herstel van een somatische of psychogeriatrische aandoening/beperking of van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook kan het doel zijn om de verergering hiervan, en de hieruit voortvloeiende gedragsproblemen, te voorkomen of verminderen.

Begeleiding

De zelfredzaamheid van zorgvragers, en hun participatie in de samenleving, staat onder druk. Het gaat hierbij om zorgvragers met cognitieve beperkingen, oriëntatiestoornissen (zoals bij dementie) of psychische aandoeningen. Zorgboerderij Hoog-Broek biedt hen begeleiding zodat ze meer regie krijgen over hun leven. Dit realiseren we door bepaalde vaardigheden te oefenen en door bruikbare praktische hulp te bieden bij alledaagse bezigheden. Hoog-Broek werkt ook aan hun structuur door het organiseren van groepsgewijs opgezette dagprogramma’s met zinvolle activiteiten.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor behandeling en begeleiding:

Ouderen en dementerenden

In de meeste gevallen wonen ouderen nog thuis. Maar door ouderdom en/of dementie zijn ze minder zelfredzaam, zelfstandig en sociaal actief. Als gevolg hiervan dreigen ze te vereenzamen of het gevoel van zingeving te verliezen. De zorgboerderij ontlast ook hun mantelzorgers.

Mensen met een psychiatrische aandoening

Dit zijn mensen met een psychiatrische hulpvraag die begeleid of begeleid-zelfstandig wonen.

Overige zorgvragers

Ook jongeren en volwassenen met een aandoening in het autistisch spectrum, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en zorgvragers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking rekenen we tot onze doelgroep.

Paardrijden

Hoog-Broek biedt therapie met behulp van paarden aan. Paarden geven namelijk niet om uiterlijk vertoon en oordelen niet. Hun eerlijke manier van communiceren schept zelfs vertrouwen en respect. Daarom zijn paarden bij uitstek geschikt om te werken aan het zelfvertrouwen van volwassenen en jongeren met autisme of aanverwante stoornissen zoals adhd en pdddnos. Ook mensen met psychiatrische of psychosociale problematieken zoals schizofrenie, borderline, stemmingsstoornissen, angstklachten en burn-out hebben baat bij therapie met paarden.