Algemene informatie

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek is in handen van Ton en Annemieke de Kock. Annemieke is directeur-bestuurder van de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit Frans Vrauwdeunt (onder andere gerechtsdeurwaarder), Paul Oostelbos (interim manager), Annette Schipper (directeur BRUG, coachingsbureau voor zorginstellingen) en Karel Kalkman (docent basisonderwijs en vader van één van de jongeren die op Hoog-Broek zorg ontvangen).

Kwaliteitssysteem

Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek is in 2008 toegelaten tot het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen.

Beloningsbeleid

Medewerkers van Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek worden beloond conform de CAO Gehandicaptenzorg. De directeur-bestuurder is in dienst van de stichting. Haar salaris wordt conform de wettelijke eisen opgesteld en door de raad van toezicht geaccordeerd. Hoog-Broek draait voor een groot deel op de onbezoldigde inzet van vrijwilligers.

ANBI-instelling

Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat begunstigers en Hoog-Broek belastingvoordelen genieten in geval van giften, legaten en erfstellingen.

Geschiedenis

2006   Het eerste ondernemingsplan wordt geschreven, er wordt gekozen voor een kleinschalige opzet. De zorgboerderij start met een beperkt aantal dieren, enkele groentetuinen en enig hoogstamfruit. De eerste gasten worden op de zorgboerderij verwelkomd.

2007   De stal wordt bouwkundig aangepast voor de dagopvang van ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking.

2010   Hoog-Broek biedt al opvang en dagbesteding aan dagelijks acht à negen gasten. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag verschijnen eind 2010 de eerste tijdelijke units op het terrein.

2013   Hoog-Broek introduceert dagbesteding voor volwassenen op zaterdag.

2014-2015   Op het terrein verrijst een grote kas die wordt gebruikt als verblijfsruimte maar ook wordt verhuurd als vergaderruimte. Bezoekers zoals dagrecreanten kunnen hier onder het genot van hapje en/of drankje tot rust komen. In de kas worden ook streekproducten verkocht. De stal wordt verbouwd en onder meer gebruikt als behandelpraktijk voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten.

2016-2017   De voorkant van het terrein wordt afgegraven om de oude terpstructuur van Hoog-Broek optimaal tot uiting te brengen. De zorgboerderij introduceert een nieuwe huisstijl en vernieuwt de website. Hoog-Broek wordt genomineerd voor de onderscheiding Burense Ondernemer van het Jaar.